Frågor och svar

Frågetecken bland bokstäver
Foto: Julian Beger / www.ungbild.se

Hur många studenter med funktionsnedsättningar finns det?

Under 2010 fick 7929 studenter stöd av samordnare för studenter med funktionsnedsättningar på landets lärosäten.  Totalt studerade cirka 369 000 studenter under 2010. Antalet studenter som söker särskilt pedagogiskt stöd har ökat varje år sedan 1993.

Antalet doktorander med funktionsnedsättningar?

Det finns 24 doktorander som har särskilt stöd för sin funktionsnedsättning.

Vilka funktionsnedsättningar är vanligast?

Det Nationella samordnarnätverket sammanställer varje år vem det är som söker särskilt pedagogiskt stöd. De har följande siffror för 2010:

 • 4370 personer med dyslexi 
 • 1427 personer med kognitiva funktionsnedsättningar
 • 606 personer som är rörelsehindrade
 •  235 personer som har en synskada
 •  218 personer med hörselskada
 •  141 personer som behöver utbildningstolk
 • 335 övriga

Vad innebär särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd får man för att kompensera svårigheter i studiesituationen som kan uppkomma av en funktionsnedsättning eller kompensera om tillgängligheten brister på lärosätet.

Exempel på särskilt pedagogiskt stöd är:

 • anpassad examination: till exempel enskild tentamen vid dator, muntlig i stället för skriftlig tentamen och vice versa, förlängd tentamenstid.
 • Anpassade litteratur genom Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB
 • mentor
 • anteckningsstöd

Vem kan få särskilt pedagogiskt stöd?

En förutsättning för att få stöd är att en ska kunna visa intyg, utredning eller motsvarande att du har behov av stöd.