Om tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla ska ha samma makt, rättigheter och inflytande att forma sina egna liv och delta i samhället oavsett funktionalitet. Det räcker inte med lagstifta om diskriminering av funktionsnedsättningar. Det finns också normer och värderingar som sätter upp hinder för ett tillgängligt samhälle.

 Vad är tillgänglighet för Så funkar det?

 För Så funkar det innebär tillgänglighet att alla ska kunna

  • delta
  • ta till sig information
  • bli aktiva på studentkåren och i SFS. 

Varför är det viktigt för studentkårer med tillgänglighet?

Att vara tillgänglig för studenter med funktionsnedsättningar innebär att vara tillgänglig för alla – oavsett funktionalitet. Att bredda normer, lära sig om diskriminering och vara tydligare i kårens budskap och information gynnar alla nuvarande och blivande kåraktiva.

Att vara otillgänglig innebär att vara en odemokratisk organisation. Antalet studenter med funktionsnedsättningar ökar stadigt på landets högskolor och universitet. Att inte vara inkluderande och representera hela studentpopulationen betyder att man har ett demokratiskt underskott.

Studentkårerna är en demokratisk kraft för ett universitet för alla. En förutsättning för att kunna stå upp för alla studenter är att förstå hur diskriminering, funktionshinder och tillgänglighet ser ut på högskolan. För att kunna påverka är det alltid bra att föregå med gott exempel och leva som en lär.