Om 10 tips

10 tips för tillgänglighet är en metodbok om hur er organisation kan bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Boken ges ut av Sveriges förenade studentkårer.

Studenter och studentorganisationer har genom historien varit drivande och tagit ett stort ansvar för samhällsförändring. För att fortsätta vara en stark demokratisk kraft även efter kårobligatoriets avskaffande är det viktigt för studentkårerna att utveckla sitt eget demokratiarbete. Med utgångspunkt i studenter med funktionsnedsättningars behov och erfarenheter ska vi riva hinder och skapa förutsättningar för att öka mångfalden i studentkårerna. Med bättre kunskap och fler studenter med funktionsnedsättningar som är aktiva kan studentkårerna bli ännu starkare i sitt studentinflytande och bli en kraft att räkna med i att skapa en högskola för alla.

Så funkar det drivs av SFS tillsammans med Sensus. Satsningen genomförs med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden och pågår till och med våren 2014.