Wahlénska priset 2013 går till Så funkar det-kårerna!

Foto: Så funkar det-kårerna tar emot Wahlénska priset på SFSFUMs bankett.
I år går Wahlénska priset till Så funkar det-kårerna: Göta studentkår, Kristianstad studentkår, Mälardalens studentkår, Stockholms universitets studentkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.

Igår kväll delades Wahlénska priset ut på SFSFUMs bankett. Idag tog vi ett snack med Gisela Janis, som var projektledare för Så funkar det-projektet på Stockholms universitets studentkår. Gisela är på SFSFUM i egenskap av maktanalytiker.

Foto: Gisela Janis, projektledare för en av Så funkar det-kårerna

Hur känns det?

Det känns jättejätteroligt! Jag hade ingen aning att vi skulle få Wahlénska priset. Jag blev jättevarm och kände mig oerhört hedrad. Något som jag har jobbat med så mycket. Det var en bekräftelse på att vi har gjort någonting oerhört bra. Att vårt arbete uppskattas från och uppmärksammas av SFS är väldigt mäktigt.

Berätta om ett minne från SFS Så funkar det-året

Studenternas dag var fantastiskt. Vi hade ungefär 100 studenter som besökte oss och tecknade teckenspråks-rap till en musikvideo!  Jag insåg då att kåren faktiskt har börjat arbeta aktivt med tillgänglighet och verkligen uppmärksammade frågorna och att folk tycker det är viktigt.

Har du sett någon vinning för kåren att arbeta med Så funkar det, förutom det mest uppenbara – att tillgänglighetsarbete öppnar kåren för fler studenter att bli aktiva?

Vi ansåg oss ha varit normkritiska redan innan, men vi har i och med Så funkar det breddat perspektiven och lagt en stabil grund för att arbeta aktivt och målmedvetet med tillgänglighet. Vi har fått nya verktyg. Checklistan för tillgänglighet som vi har tagit fram kommer att fortsätta prägla kårens arbete och leva vidare.

Vad ser du som vinsterna för kårsverige att fortsätta att arbeta med tillgänglighet?

Jag tror att så fort vi börjar arbeta med tillgänglighet synligt ger det en signal till studenter att kunna vända sig till kåren, oavsett funktionalitet och/eller identitet. Nästa steg för kårsverige är att våga problematisera sin egen position och satsa på att lyfta de frågor som kan verka komplicerade till en början. Vi kan alltid lära oss mer och bredda perspektiven – ingen är någonsin fullärd. 

Motivering till utmärkelsen

Så funkar det-kårerna fick 2012 uppdraget att utveckla metoder för att göra kårers verksamhet mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättningar. Genom Så funkar det-kårernas engagemang, kreativitet och envishet har deras arbete nått oanade resultat och öppnat dörrarna för fler studenter in i kårvärlden. 

Tack vare Så funkar det-kårerna har även personalen på SFS kansli fått fördjupade insikter, nya kunskaper och verktyg för att göra SFS till en mer tillgänglig organisation. Så funkar det-kårerna har dessutom lyckats göra tillgänglighet till en aktuell och högst relevant fråga för hela organisationen. 

För detta arbete är ni väl värda det Wahlénska priset!

Wahlénska priset är ett pris som SFS kansli årligen delar ut till en eller flera personer eller grupper som under det gångna året varit ett stort stöd till kansliet och som genom sitt engagemang på olika sätt bidrar till att göra vårt arbete lättare, roligare och bättre!

Kommentarer