Studenternas dag - tema tillgänglighet!

Bildtext ”Gör högskolan tillgänglig för alla! Studenternas dag 2 april 2013”
Sveriges förenade studentkårer
Studenternas dag firas av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och infaller varje år den 2 april. Det är ett tillfälle för studenter och studentkårerna att gemensamt bidra till att uppmärksamma en viktig studentfråga.

Årets temat för Studenternas dag är tillgänglighet och går under parollen "Gör högskolan tillgänglig för alla".

Antalet studenter med någon form av funktionsnedsättning ökar stadigt. Trots det är det fortfarande färre personer med funktionsnedsättningar som väljer att studera vidare, jämfört med befolkningen i övrigt.

Otillgänglighet yttrar sig genom att lokaler inte är anpassade efter personer som använder rullstol, att lärare saknar kunskap om läs- och skrivsvårigheter eller att kursplaner bara tillåter vissa examinationsformer. 
Fördomar och okunskap kring funktionsnedsättningar leder alldeles för ofta till att studenters kompetens och intellektuella kapacitet ifrågasätts helt utan grund. Det är både kränkande och kan vara diskriminering, vilket är olagligt.

Den 2:a april uppmärksammar SFS medlemskårer temat för Studenternas runt om i landet. Följ vad som händer under dagen på Instagram och Twitter och tagga dina egna bilder med #SFSkar.

Läs mer om Studenternas dag hos Sveriges förenades studentkårer (SFS).

SFS firar Studenternas dag varje år den 2 april med olika teman.

Kommentarer